تلخ میگذرد

 میگذرد
 
تلخ میگذرد..! این روزها را می گویم... که قرار است از تو... ......
 که همه وجودم بوده ای...
حالا برای دلم ...
یک انسان معمولی بسازم...!
 
/ 1 نظر / 43 بازدید
مهران

زنـدگی ما بازتاب باورهایمـان اسـت؛ هنگامی که عمیق ترین باورهای خود را درباره زندگی تغـییر دهیم، زندگی هم به همان اندازه تغییر می کند!