خدایــــــــــــــــــــــــا

نفرین به عشق و سادگی من.که اینگونه مرا نابود کرد.یکی نیست جواب این دل

 شکسته ی منو بده..آهای خدا تو چیزی بگو بغض داره خفم میکنه ...اینه جواب

عشق؟؟ رفتن و با یکی دیگه بودن؟؟

یکی جوابمو بده؟ واقعا اینه جواب عشق و صداقت

...خیانتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 30 بازدید
مهران

عشقي که تنها با يک نگاه آغاز ميشود ، با شناخت سست و سست تر ميشود ولي عشقي که با شناخت آغاز ميشود با هر نگاهي عميق و عميق تر ميشود.... ویکتور هوگو

فاطمه

میگن اگه بهت خیانت کردن بدون لیاقتتو نداشتن تو ارزشت زیاده اما من یکی این با ارزش بودنو نمیخوام ولی دل داغونت داره زیر قدم های عاشقانه اون با یکی دیگه له میشه وقتی با هر لبخند اونا بهم اشک تو سرازیر میشه دیگه ارزشمند بودن یا نبودن چه فرقی میکنه مهم اونه که به چشم اونی که می خوایش نمیای[ناراحت]