تنهایی

تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ...

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا....

در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان

خواهم کرد... 

/ 3 نظر / 47 بازدید
هلیا

…..*..lovelovelo…* …*..lovelovelove….* ..*.lovelovelovelove…*…………….*….* .*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….* ...*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* *.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* .*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…* ..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…* …*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…* …..*….lovelovelovelovelovelovelov…* ……..*….lovelovelovelovelovelo…* ………..*….lovelovelovelove…* ……………*…lovelovelo….* ………………*..lovelo…* …………………*…..* ………………….*..*

هلیا

______97977754767676757755___ ______66868686849840327946___ _____________5756546_________ _____________7634566_________ _____________5643565_________ _____________7645487_________ _____________4863133_________ _____________4689461_________ _____________8745879_________ ______56556789567893789378___ ______46387354561816181318___ ______56867893758765987689___ _____________________________ _1722545325981_______________ 125445335332588______________ 1353322222221388_____________ 23322222222211246_____________ 233222222222221111222223499____ 12222222222222233555555532508___ 122222222222222222333332332188__ 3122222222222222222222222217288_ 911222222222222222222222221__485 831122222222222222222222227__388 58212222222222222222222211___088 _80172222222222222222227____888_ __867222222222222221______0888__ __18512222222211_______488886___ ___887777__________68888887___ ____88________508888888______ _____85488888888885_________

هلیا

__$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$______$ $$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$________$ _$$$$$$$$$$$$$$__________$$__________$ _$$$$$$$$$$$$$___________$___________$ _$$$$$$$$$$$$$_______________________$ __$$$$$$$$$$$$_______________________$ ___$$$$$$$$$$$_______________________$ ____$$$$$$$$$$_______________________$ _____$$$$$$$$$_______________________$ ______$$$$__$$$__$$$$$_______________$ _______$______$_$_____$_____________$ ______$_______$$______$_____________$ ______$________________$___________$ ______$________________$__________$ _______$_______________$_________$ _______$______________$_________$ ________$_____________$________$ _________$___________$$______$ __________$_________$__$____$ ___________$_______$_____$$ ____________$$___$$ ______________$$$ _______________$